GOTOWE SPÓŁKI

Zacznij działalność już z chwilą zakupu udziałów gotowej spółki

Masz plany biznesowe, które wymagają podjęcia natychmiastowego działania.

Nie chcesz tracić czasu na rejestrację spółki od zera.

W takim razie zakup gotowej spółki jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie.

Dzięki kupnie gotowej spółki z o.o. możesz zacząć działać praktycznie po wyjściu od notariusza. Nabywasz udziały w pełni zarejestrowanym podmiocie, a uchwała powołująca w skład organu nadzorczego daje Ci prawo do reprezentacji spółki i prowadzenia działalności nawet zanim zmiany będą widoczne w KRS.

Nasze gotowe spółki są w pełni zarejestrowane i posiadają:

 • nadany numer KRS

 • nadany numer NIP

 • nadany numer Regon

 • siedzibę spółki w Warszawie (możliwe inne miasta w Polsce)

 • rejestracje do VAT (opcjonalnie)

Co bardzo ważne nasze spółki nigdy nie prowadziły żadnej działalności.

Na życzenie klienta możemy dokonać czynności związanych ze:

 • zmianą nazwy spółki

 • zmianą przedmiotu działalności PKD

 • zmianą udziałowców oraz składu organu zarządczego

 • zmianą siedziby spółki

 • zmianą umowy spółki

Należy pamiętać, że profesjonalnie przygotowana dokumentacja jest gwarancją szybkiego i prawidłowego przeprowadzenia zmian w spółce.

Cena każdej naszej spółki zawiera:

 • przygotowanie umowy zbycia udziałów

 • przeniesienie praw własności udziałów na nowych spólników

 • kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł wpłacony do kasy spółki

 • koszty notarialne związane z umową zbycia udziałów

 • opłaty sądowe związane ze zmianą danych w KRS

 

Koszty po stronie klienta:

 • opłaty notarialne związane z ewentualnymi zmianami w umowie spółki takich jak (PKD, nazwa, pozostałe zapisy)

 • opłaty notarialne związane z przeprowadzeniem zgromadzenia nowych wspólników dotyczącego odwołania starego i powołania nowego zarządu (czynność obligatoryjna w przypadku kiedy klient dokonuje zmian w KRS we własnym zakresie)

 • wynagrodzenie za sporządzenie wniosków o dokonanie zmiany danych w KRS, US, GUS i ZUS

 • podatek PCC od umowy zbycia udziałów który nabywający udziały powinien wpłacić do właściwego Urzędu Skarbowego 7 dni od daty zakupu udziałów

SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY

Nie trać czasu i nerwów na rejestrację spółki

​Zakup spółki wymagane dokumenty

Aby nabyć udziały w gotowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przyszły udziałowiec jak również osoby mające wchodzić w skład Zarządu powinny mieć pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz nie być karane za przestępstwa gospodarcze.

Dokumenty jakie powinny zostać przedstawione przy umowie nabycia udziałów przez

Osoby fizyczne:

 • dowody osobiste lub paszporty przyszłych wspólników (w przypadku kiedy wspólnikami zostają osoby fizyczne) oraz członków zarządu 

 • notarialnego pełnomocnictwa w przypadku reprezentacji przez wyznaczonego pełnomocnika

Osoby prawne oraz przedsiębiorstwa zagraniczne:

 • aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS w przypadku kiedy udziały obejmuje inna spółka

 • apostile dokumentów rejestrowych w przypadku nabywania udziałów przez spółki zagraniczne

Zakup spółki przez internet 


Istnieje również opcja zakupu spółki przez internet za pośrednictwem systemu S24. W tym przypadku wymagane będzie posiadanie podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. To rozwiązanie pozwala na dokonanie zmian w umowie spółki oraz wspólników i zarządu bez konieczności ponoszenia dość sporych kosztów notarialnych. Spółki, które sprzedajemy przez internet są zarejestrowane za pośrednictwem systemu S24.

 

Wszelkie czynności odbywają się zdalnie lub w naszym biurze. Zmiany są zgłaszane poprzez system internetowy KRS i powinny być widoczne w ciagu 14 dni od rejestracji wniosku. 

 

W przypadku obcokrajowców nie posiadających polskiego numeru identyfikacji Pesel możemy pomóc w uzyskaniu takiego numeru przed przystąpieniem do czynności uzyskania profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Procedura nadania numeru Pesel trwa około 30 dni. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Pesel dla obcokrajowców.

lub

Wypełnij formularz

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Lex Complex Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 15A/1B. Wszelkie informacje przekazywane w formularzach kontaktowych będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytanie lub realizacji usług świadczonych przez firmę.

Dziękujemy za zgłoszenie!